SEP2
Slide background
WEBSITE BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN SEP2
Chào mừng đến với

Nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý trường thpt,
để tạo sự chuyển bến về chất lượng giáo dục

Tìm hiểu thêm

Khóa học

Slide background
Nâng cao năng lực
Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ quản lý

Nâng cao hiệu quả giáo dục

Lan tỏa, chia sẻ

Slide background
Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Đăng ký thành viên

4

Tin tức và sự kiên

tin tức mới nhất về giáo dục trong và ngoài nước

xem thêm

 

4

Bồi dưỡng cán bộ quản lý

Xây dựng khóa học, giảng dạy và bồi dưỡng từ xa

xem thêm

 

3

Bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông trung học liên tục

xem thêm

2

Bồi dưỡng tổ trưởng CM

Học tập với môi trường có đội ngũ giảng viên trẻ trung, sáng tạo

xem thêm

Các khóa học nổi bật

+

Giới thiệu dự án

Phương thức đào tạo truyền thống phát sinh nhu cầu về những phương thức đào tạo mới cầnnăng động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, CNTT&TT được ứng dụng vào công tác giảng dạy.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2

Nhiều người học

Đánh giá cao

Đăng ký tài khoản

Top